HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
HCL nr.86 din 08.07.2022 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de alimentație publică în comuna Pietroasa, Județul Bihor
19/07/2022 | 8.8 MB | pdf
HCL nr.85 din 08.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local, pe anul 2022
19/07/2022 | 2.23 MB | pdf
HCL nr.84 din 08.07.2022 privind darea în folosință gratuită a pachetului cuprinzând etilotest profesional AlcoQuant 6020 Plus către Inspectoratul de Poliție Județean Bihor
19/07/2022 | 2.41 MB | pdf
HCL nr.83 din 080.07.2022 privind aprobarea unor acte de punere în valoare masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Pietroasa și modul de valorificare a acesteia
19/07/2022 | 4.13 MB | pdf
HCL nr.82 din 08.07.2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al comunei Pietroasa din data de 30.05.2022
19/07/2022 | 7.68 MB | pdf
HCL nr.81 din 08.07.2022 privind aprobarea ordinii de zi
19/07/2022 | 710.44 KB | pdf
HCL nr.80 din 08.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al Comunei Pietroasa din lunile iulie augst și septembrie 2022
19/06/2022 | 727.52 KB | pdf
HCL nr.79 din 30.05.2022 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului nr.10 din 13.01.2022 privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor tractor cu remorcă John Deere și buldoexcavator Caterpilar aflate în administrarea Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Pietroasa, serviciu public aflat în subordinea Consiliului local al comunei Pietroasa, județul Bihor
10/06/2022 | 1.27 MB | pdf
HCL nr.78 din 30.05.2022 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în extravilanul satului Chișcău, comuna Pietroasa, județul Bihor, cu nr.topo 1103 înscris în CF 52399 Pietroasa
10/06/2022 | 835.65 KB | pdf
HCL nr.77 din 30.05.2022 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 68/3669/14.08.2019 înccheiat între Ocolul Silvic Lăzăreni R.A și Comuna Pietroasa
10/06/2022 | 1.14 MB | pdf
HCL nr.76 din 30.05.2022 privind aprobarea unor măsuri privind valorificarea mesei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Pietroasa administrată de Ocolul Silvic Lăzăreni R.A
10/06/2022 | 1.12 MB | pdf
HCL nr.75 din 30.05.2022 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 2368/31.05.2021 încheiat între direcția Silvică Cluj și comunele Pietroasa, Lazuri de Beiuș și Câmpani
10/06/2022 | 1.33 MB | pdf
HCL nr.74 din 30.05.2022 privind majorarea contribuției Comunei Pietroasa pentru funcționarea compartimentului de urbanism și autorizare construcții, înființat în cadrul Filialei Județene Bihor a Asociației Comunelor din România
10/06/2022 | 1 MB | pdf
HCL nr.73 din 30.05.2022 privind aprobarea unei documentații cadastrale
10/06/2022 | 1.22 MB | pdf
HCL nr.72 din 30.05.2022 privind aprobarea unei documentații cadastrale
10/06/2022 | 1.13 MB | pdf
HCL nr.71 din 30.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al comunei Pietroasa din data de 17.05.2022
10/06/2022 | 2.35 MB | pdf
HCL nr.70 din 30.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi
10/06/2022 | 738.05 KB | pdf
HCL nr. 69 din 17.05.2022 privind solicitarea prelungirii pana la data de 11.08.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 327/10.08.2020
17/05/2022 | 1.16 MB | pdf
HCL nr. 68 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiței Reabilitarea moderată a corpului vechi aferent Grădiniței cu Program normal Chișcău din comuna Pietroasa, județul Bihor
17/05/2022 | 1.64 MB | pdf
HCL nr. 67 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiței Reabilitarea moderată a clădirii primăriei din comuna Pietroasa, județul Bihor
17/05/2022 | 1.6 MB | pdf
HCL nr. 66 din 17.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului local al comunei Pietroasa din data de 28.04.2022
17/05/2022 | 1.17 MB | pdf
HCL nr. 65 din 17.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi
17/05/2022 | 611.98 KB | pdf
HCL nr.64 din 28.04.2022 privind aprobarea modificarii statului de functii al Serviciului de alimentare de apă și canalizare în comuna Pietroasa
02/05/2022 | 1.15 MB | pdf
HCL nr.63 din 28.04.2022 privind aprobarea unor acte de punere în valoare masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Pietroasa și modul de valorificare a acesteia
02/05/2022 | 1.8 MB | pdf
HCL nr.62 din 28.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al comunei Pietroasa din data de 18.04.2022
02/05/2022 | 1.52 MB | pdf
HCL nr.61 din 28.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi
02/05/2022 | 597.1 KB | pdf
HCL nr.60 din 18.04.2022 privind aprobarea întocmirii unei documentații de alipire a unor imobile
29/04/2022 | 1.19 MB | pdf
HCL nr. 59 din 18.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și adevizului general estimativ pentru proiectul Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în satele Măgura, Giulești și Moțești,comuna Pietroasa, județul Bihor
29/04/2022 | 3.25 MB | pdf
HCL nr. 58 din 18.04.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local, pe anul 2022
29/04/2022 | 1.09 MB | pdf
HCL nr. 57 din 18.04.2022 privind apribarea procesului-verbal al ședinței Consiliului local al comunei Pietroasa din data de 31.03.2022
29/04/2022 | 4.62 MB | pdf
HCL nr. 56 din 18.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi
29/04/2022 | 597.74 KB | pdf
HCL nr. 43 din 11.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate, în comuna Pietroasa, județul Bihor
21/03/2022 | 4.81 MB | pdf
HCL nr. 42 din 11.03.2022 privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare în comuna Pietroasa, județul Bihor
21/03/2022 | 1.04 MB | pdf
HCL nr. 41 din 11.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local al comunei Pietroasa din lunile aprilie, mai și iunie 2022
21/03/2022 | 647.33 KB | pdf
HCL nr. 40 din 11.03.2022 privind aprobarea utilizării sumelor rămase disponibile din fondul de conservare și regenerare a pădurilor proprietate publică a Comunei Pietroasa
21/03/2022 | 844.45 KB | pdf
HCL nr. 39 din 11.03.2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Pietroasa pe anul 2022
21/03/2022 | B | pdf
HCL nr. 38 din 11.03.2022 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Pietroasa , județul Bihor
21/03/2022 | 23.63 MB | pdf
HCL nr. 37 din 11.03.2022 privind aprobarea schimbării destinației imobilului proprietate publică a comunei Pietroasa, denumit Școala cu clasele I-IV Moțești, în cămin cultural
21/03/2022 | 789.29 KB | pdf
HCL nr. 36 din 11.03.2022 privind aprobarea schimbării destinației imobilului proprietate publică a comunei Pietroasa, identificat cu nr. cad. 52187-Pietroasa, din Școala cu clasele I-IV Giulești, în cămin cultural
21/03/2022 | 817.49 KB | pdf
HCL nr. 35 din 11.03.2022 privind aprobarea cuantumului anual de execuție al bugetului local și al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2021
21/03/2022 | 2.72 MB | pdf
HCL nr. 34 din 11.03.2022 privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din comuna Pietroasa pentru semestrul II, anul școlar 2021-2022
21/03/2022 | 854.16 KB | pdf
HCL nr. 33 din 11.03.2022 privind aprobarea înregistrării Primăriei comunei Pietroasa în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar(SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar al tranzacțiilor on-line
21/03/2022 | 894.46 KB | pdf
HCL nr. 32 din 11.03.2022 privind aprobarea bugetului local și al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
21/03/2022 | 7.58 MB | pdf
HCL nr. 31 din 11.03.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al comunei Pietroasa din data de 08.03.2022
21/03/2022 | 1.25 MB | pdf
HCL nr. 30 din 11.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi
21/03/2022 | 949.41 KB | pdf
HCL NR. 29 din 08.03.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Pietroasa în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru Concursul de ocupare a funcției de director la Școala Gimnazială nr. 1 Pietroasa
14/03/2022 | 975 KB | pdf
HCL NR. 28 din 08.03.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului local al comunei Pietroasa din data de 10.02.2022
14/03/2022 | 4.46 MB | pdf
HCL NR. 27 din 08.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi
14/03/2022 | 535.81 KB | pdf
HCL nr. 26 din 10.02.2022 privind înlocuirea reprezntantului Consiliului Local al comunei Pietroasa în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația Administrativă Gaz Sud Bihor "
18/02/2022 | 822.35 KB | pdf
HCL nr. 25 din 10.02.2022 privind repoziționarea și modificarea suprafeței pentru imobiluil cu nr. cad. 52312 înscris în CF 52312-Pietroasa, intravilan, categoria drum
18/02/2022 | 766.06 KB | pdf
HCL nr. 24 din 10.02.2022 privind aprobarea înființării unor coli de carte funciară
18/02/2022 | 776.52 KB | pdf
HCL nr. 23 din 10.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107 din 22.10.2021 privind dizolvarea și lichidarea Ocolului Silvic Pietroasa R.A cu asociat unic Comuna Pietroasa, prin Consiliul Local al comunei Pietroasa, județul Bihor
18/02/2022 | 806.4 KB | pdf
HCL nr. 22 din 10.02.2022 privind aprobarea prețului de vânzare al lemnului fasonat cu destinația de lemn de foc din stocurile rămase din partizile din anul 2021
18/02/2022 | 751.86 KB | pdf
HCL nr. 21 din 10.02.2022 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pietroasa
18/02/2022 | 729.61 KB | pdf
HCL nr. 20 din 10.02.2022 privind constiyuirea Grupului de inițiativă locală, a Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome din comuna Pietroasa, pentru anul 2022
18/02/2022 | 3.38 MB | pdf
HCL nr. 19 din 10.02.2022 privind aprobarea planului anual de acțiune al serviciilor sociale pentru anul 2022
18/02/2022 | 2.64 MB | pdf
HCL nr. 18 din 10.02.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Pietroasa, județul Bihor, pentru perioada 2022-2027
18/02/2022 | 8.01 MB | pdf
HCL nr. 17 din 10.02.2022 privind reorganizarea commpartimentukui de Autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentukui Asistență socială
18/02/2022 | 5.43 MB | pdf
HCL nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL"propus spre a fi amplasat în comuna Pietroasa, sat Pietroasa, nr. cad. 51149, județul Bihor
18/02/2022 | 10.23 MB | pdf
HCL nr. 15 din 10.02.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului local al comunei Pietroasa din data de 13.01.2022
18/02/2022 | 4.44 MB | pdf
HCL nr. 14 din 10.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi
18/02/2022 | 802.93 KB | pdf
HCL NR. 13 DIN 13.01.2022 privind aprobarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Pietroasa și în administrarea Consiliului local al comunei Pietroasa
14/01/2022 | 1.66 MB | pdf
HCL NR. 12 DIN 13.01.2022 privind domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele care au săvârșit infracțiuni, sau persoanle care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată
14/01/2022 | 2.56 MB | pdf
HCL NR. 11 DIN 13.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii rezultat la încheirea exercițiului bugetar al anului 2021
14/01/2022 | 824.35 KB | pdf
HCL NR. 10 DIN 13.01.2022 privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor tractor cu remorcă Jon Deere și buldoexcavator Carterpilar aflate în administrarea Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Pietroasa, serviciu public aflat în subordinea Consiliului local al comunei Pietroasa, județul Bihor
14/01/2022 | 2.44 MB | pdf
HCL NR. 9 DIN 13.01.2022 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa
14/01/2022 | 1.52 MB | pdf
HCL NR. 8 DIN 13.01.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Introducere teren în intravilan și construire casă de vacanță, filigorie, împrejmuire teren(51204,51206) și amenajare parcare(51171) propus a fi amplasat în comuna Pietroasa, sat Gurani, județul Bihor
14/01/2022 | B | pdf
HCL NR. 7 DIN 13.01.2022 privind redefinirea perioadei de administrare a domnului Blaj Nicolae-Viorel a S.C ONCEASA S.R.L cu asociat unic Comuna Pietroasa prin Consiliul Local al comunei Pietroasa, județul Bihor
14/01/2022 | 502.59 KB | pdf
HCL NR. 6 DIN 13.01.2022 privind rezilierea contractului de concesiune nr.7/13.05.2021 având ca obiect concesionarea suprafeței de 1,10 ha situată în blocul fizic 939 aflată în domeniul public
14/01/2022 | 887.83 KB | pdf
HCL NR. 5 DIN 13.01.2021 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 198/17.01.2007 încheiat între Consiliul local Pietroasa și doamna Tocuț Floare Maria, medic titular al cabinetului C.M.I Dr. Tocuț Floare Maria, cu sediul în localitatea Pietroasa, nr. 272
14/01/2022 | 2.55 MB | pdf
HCL NR. 4 DIN 13.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Pietroasa, pentru anul școlar 2022-2023
14/01/2022 | 1.17 MB | pdf
HCL NR. 3 DIN 13.01.2022 privind aprobarea cuantumului și numărul burselor școlare care se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din comuna Pietroasa pentru semestrul I, anul școlar 2021-2022
14/01/2022 | 920.28 KB | pdf
HCL NR. 2 DIN 13.01.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului local al comunei Pietroasa din data de 27.12.2021
14/01/2022 | 2.06 MB | pdf
HCL NR. 1 DIN 13.01.2022 privind aprobarea ordinii de zi
14/01/2022 | 966.84 KB | pdf
HCL NR. 135 DIN 27.12.2021
30/12/2021 | 565.88 KB | pdf
HCL NR. 133 DIN 27.12.2021
30/12/2021 | 977.81 KB | pdf
HCL NR. 132 DIN 27.12.2021
30/12/2021 | 2.36 MB | pdf
HCL NR. 131 DIN 27.12.2021
30/12/2021 | 3.05 MB | pdf
HCL NR. 130 DIN 27.12.2021
30/12/2021 | 570.93 KB | pdf
HCL NR. 129 DIN 27.12.2021
30/12/2021 | 472.8 KB | pdf
HCL NR. 128 din 26.11.2021
15/12/2021 | 1.33 MB | pdf
HCL NR. 127 din 26.11.2021
15/12/2021 | 1.32 MB | pdf
HCL NR. 126 din 26.11.2021
15/12/2021 | 1.12 MB | pdf
HCL NR. 125 din 26.11.2021
15/12/2021 | 874.3 KB | pdf
HCL NR. 124 din 26.11.2021
15/12/2021 | 1.97 MB | pdf
HCL NR. 123 din 26.11.2021
15/12/2021 | 2.5 MB | pdf
HCL NR. 122 din 26.11.2021
15/12/2021 | 1.06 MB | pdf
HCL NR. 121 din 26.11.2021
15/12/2021 | 1.2 MB | pdf
HCL NR. 120 din 26.11.2021
15/12/2021 | 8.7 MB | pdf
HCL NR. 119 din 26.11.2021
15/12/2021 | 1.2 MB | pdf
HCL NR. 118 din 26.11.2021
15/12/2021 | 1.29 MB | pdf
HCL NR. 117 din 26.11.2021
15/12/2021 | 739.43 KB | pdf
HCL NR. 116 din 08.11.2021
12/11/2021 | 1.04 MB | pdf
HCL NR. 115 din 08.11.2021
12/11/2021 | 814.48 KB | pdf
HCL NR. 114 din 08.11.2021
12/11/2021 | 5.86 MB | pdf
HCL NR. 113 din 08.11.2021
12/11/2021 | 581.93 KB | pdf
HCL NR. 112 din 08.11.2021
12/11/2021 | 529.51 KB | pdf
HCL NR. 111 din 22.10.2021
08/11/2021 | 878.36 KB | pdf
HCL NR. 110 din 20.10.2021
08/11/2021 | 3.63 MB | pdf
HCL NR. 109 din 22.10.2021
08/11/2021 | 1.15 MB | pdf
HCL NR. 108 din 22.10.2021
08/11/2021 | 784.88 KB | pdf
HCL NR. 107 din 22.10.2021
08/11/2021 | 800.1 KB | pdf
HCL NR. 106 din 22.10.2021
08/11/2021 | 2.63 MB | pdf
HCL NR. 105 din 22.10.2021
08/11/2021 | 2.52 MB | pdf
HCL NR. 104 din 22.10.2021
08/11/2021 | 2.5 MB | pdf
HCL NR. 103 din 22.10.2021
08/11/2021 | 866.56 KB | pdf
HCL NR. 102 din 22.10.2021
08/11/2021 | 857.56 KB | pdf
HCL NR. 101 din 22.10.2021
08/11/2021 | 2.62 MB | pdf
HCL NR. 100 din 22.10.2021
08/11/2021 | 827.25 KB | pdf
HCL nr. 99 din 29.09.2021
14/10/2021 | 903.88 KB | pdf
HCL nr. 98 din 29.09.2021
14/10/2021 | 708.6 KB | pdf
HCL nr. 97 din 29.09.2021
14/10/2021 | 1.66 MB | pdf
HCL nr. 96 din 29.09.2021
14/10/2021 | 902.56 KB | pdf
HCL nr. 95 din 29.09.2021
14/10/2021 | 903.79 KB | pdf
HCL nr. 94 din 29.09.2021
14/10/2021 | 1.15 MB | pdf
HCL nr. 93 din 29.09.2021
14/10/2021 | 1.34 MB | pdf
HCL nr. 92 din 29.09.2021
14/10/2021 | 673.48 KB | pdf
HCL nr. 91 din 16.09.2021
23/09/2021 | 910.36 KB | pdf
HCL nr. 90 din 16.09.2021
23/09/2021 | 916.2 KB | pdf
HCL nr. 89 din 16.09.2021
23/09/2021 | 2.39 MB | pdf
HCL nr. 88 din 16.09.2021
23/09/2021 | 572.4 KB | pdf
HCL nr. 87 din 10.09.2021
23/09/2021 | 1.44 MB | pdf
HCL nr. 86 din 10.09.2021
23/09/2021 | 4.4 MB | pdf
HCL nr. 85 din 10.09.2021
23/09/2021 | 2.15 MB | pdf
HCL nr. 84 din 10.09.2021
23/09/2021 | 1.03 MB | pdf
HCL nr. 83 din 10.09.2021
23/09/2021 | 12.23 MB | pdf
HCL nr. 82 din 10.09.2021
23/09/2021 | 4.46 MB | pdf
HCL nr. 81 din 10.09.2021
23/09/2021 | 589.42 KB | pdf
HCL 80 din 26.08.2021
07/09/2021 | 2.69 MB | pdf
HCL 79 din 26.08.2021
07/09/2021 | 956.82 KB | pdf
HCL 78 din 26.08.2021
07/09/2021 | 4.61 MB | pdf
HCL 77 din 26.08.2021
07/09/2021 | 747.29 KB | pdf
HCL 76 din 26.08.2021
07/09/2021 | 1.23 MB | pdf
HCL 75 din 26.08.2021
07/09/2021 | 5.62 MB | pdf
HCL 74 din 26.08.2021
07/09/2021 | 797.39 KB | pdf
HCL nr.73 din 30.07.2021
10/08/2021 | 821.08 KB | pdf
HCL nr.72 din 30.07.2021
10/08/2021 | 3.5 MB | pdf
HCL nr.71 din 30.07.2021
10/08/2021 | 9.25 MB | pdf
HCL nr.70 din 30.07.2021
10/08/2021 | 6.33 MB | pdf
HCL nr.69 din 30.07.2021
10/08/2021 | 4.21 MB | pdf
HCL nr.68 din 30.07.2021
10/08/2021 | 646.71 KB | pdf
HCL nr.67 din 23.07.2021
09/08/2021 | 973.02 KB | pdf
HCL nr. 66 din 23.07.2021
09/08/2021 | 1.01 MB | pdf
HCL nr. 65 din 23.07.2021
09/08/2021 | 933.71 KB | pdf
HCL nr. 64 din 23.07.2021
09/08/2021 | 3.38 MB | pdf
HCL nr. 63 din 23.07.2021
09/08/2021 | 2.96 MB | pdf
HCL nr. 62 din 23.07.2021
09/08/2021 | 951.74 KB | pdf
HCL nr. 61 din 23.07.2021
09/08/2021 | 1.75 MB | pdf
HCL nr. 60 din 23.07.2021
09/08/2021 | 724.06 KB | pdf
HCL Nr.59 din 30.06.2021
30/06/2021 | 1.14 MB | pdf
HCL Nr.58 din 30.06.2021
30/06/2021 | 578.57 KB | pdf
HCL NR.57 DIN 30.06.2021
30/06/2021 | 1.22 MB | pdf
HCL NR.56 DIN 30.06.2021
30/06/2021 | 6.57 MB | pdf
HCL NR.55 DIN 30.06.2021
30/06/2021 | 643.06 KB | pdf
HCL NR. 54 din 04.06.2021
07/06/2021 | 5.65 MB | pdf
HCL NR.53 din 04.06.2021
07/06/2021 | 413.71 KB | pdf
HCL NR.52 din 04.06.2021
07/06/2021 | 824.45 KB | pdf
HCL NR.51 04.06.2021
07/06/2021 | 4.31 MB | pdf
HCL NR. 50 din 04.06.2021
07/06/2021 | 983.69 KB | pdf
HCL NR. 49 din 04.06.2021
07/06/2021 | 3.35 MB | pdf
HCL NR. 48 din 04.06.2021
07/06/2021 | 903.66 KB | pdf
HCL NR. 47 din 04.06.2021
07/06/2021 | 515.51 KB | pdf
HCL NR. 46 din 04.06.2021
07/06/2021 | 725.19 KB | pdf
HCL NR. 45 din 04.06.2021
07/06/2021 | 5.7 MB | pdf
HCL nr. 44 din 04.06.2021
07/06/2021 | 1.93 MB | pdf
HCL NR. 43 din 04.06.2021
07/06/2021 | 2.23 MB | pdf
HCL NR. 42 din 04.06.2021
07/06/2021 | 438.15 KB | pdf
HCL NR. 41 din 04.06.2021
07/06/2021 | 572.73 KB | pdf
HCL NR. 40 din 04.06.2021
07/06/2021 | 2.41 MB | pdf
HCL NR. 39 din 04.06.2021
07/06/2021 | 696.18 KB | pdf
HCL NR.33 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 2.64 MB | pdf
HCL NR.32 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 16.5 MB | pdf
HCL NR.31 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 2.99 MB | pdf
HCL NR.30 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 2.11 MB | pdf
HCL NR.29 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 2.12 MB | pdf
HCL nr.28 din 22.04.2021
17/05/2021 | 6.89 MB | pdf
HCL NR.27 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 5.89 MB | pdf
HCL NR.26 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 18.11 MB | pdf
HCL NR.25 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 6.63 MB | pdf
HCL NR.24 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 3.65 MB | pdf
HCL NR.23 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 2.29 MB | pdf
HCL NR.22 DIN 22.04.2021
17/05/2021 | 1.56 MB | pdf
HCL NR. 37 din 04.05.2021
10/05/2021 | 2.72 MB | pdf
HCL NR. 36 din 04.05.2021
10/05/2021 | 2.56 MB | pdf
HCL NR. 35 din 04.05.2021
10/05/2021 | 927.08 KB | pdf
HCL nr. 34 din 04.05.2021
10/05/2021 | 1.17 MB | pdf
HCL nr.38 din 04.05.2021
07/05/2021 | 31.96 MB | pdf
HCL 21 din 26.02.2021
03/03/2021 | 476.85 KB | pdf
HCL 20 din 26.02.2021
03/03/2021 | 476.65 KB | pdf
HCL 19 din 26.02.2021
03/03/2021 | 376.8 KB | pdf
HCL 18 din 26.02.2021
03/03/2021 | 1.07 MB | pdf
HCL 17 din 26.02.2021
03/03/2021 | 300.64 KB | pdf
HCL 16 din 19.02.2021
03/03/2021 | 1.08 MB | pdf
HCL 15 din 19.02.2021
03/03/2021 | 695.25 KB | pdf
HCL 14 din 19.02.2021
03/03/2021 | 627.77 KB | pdf
HCL 13 din 19.02.2021
03/03/2021 | 838.59 KB | pdf
HCL 12 din 19.02.2021
03/03/2021 | 3.37 MB | pdf
HCL 11 din 19.02.2021
03/03/2021 | 696.92 KB | pdf
HCL 10 din 19.02.2021
03/03/2021 | 872.93 KB | pdf
HCL 9 din 19.02.2021
03/03/2021 | 4.24 MB | pdf
HCL 8 din 19.02.2021
03/03/2021 | 864.19 KB | pdf
HCL 7 din 19.02.2021
03/03/2021 | 3.52 MB | pdf
HCL 6 din 19.02.2021
03/03/2021 | 712.58 KB | pdf
HCL 5 din 19.02.2021
03/03/2021 | 491.73 KB | pdf
HCL 4 din 19.02.2021
03/03/2021 | 460.57 KB | pdf
HCL 3 din 19.02.2021
03/03/2021 | 604.18 KB | pdf
HCL 2 din 19.02.2021
03/03/2021 | 5.41 MB | pdf
HCL 1 din 19.02.2021
03/03/2021 | 762.24 KB | pdf
HCL nr.53 din 14.09.2020
29/09/2020 | 947.95 KB | pdf
HCL nr.52 din 14.09.2020
29/09/2020 | 557.57 KB | pdf
HCL nr.51 din 14.09.2020
29/09/2020 | 2.61 MB | pdf
HCL nr.50 din 14.09.2020
29/09/2020 | 314.67 KB | pdf
HCL nr.49 din 28.08.2020
10/09/2020 | 676.03 KB | pdf
HCL nr.48 din 28.08.2020
10/09/2020 | 1.2 MB | pdf
HCL nr.47 din 28.08.2020
10/09/2020 | 849.07 KB | pdf
HCL nr.46 din 28.08.2020
10/09/2020 | 850.08 KB | pdf
HCL nr.45 din 28.08.2020
10/09/2020 | 2.79 MB | pdf
HCL nr.43 din 13.08.2020
28/08/2020 | 841.19 KB | pdf
HCL nr.42 din 13.08.2020
28/08/2020 | 906.72 KB | pdf
HCL nr.41 din 13.08.2020
28/08/2020 | 866.91 KB | pdf
HCL nr.40 din 13.08.2020
28/08/2020 | 918.61 KB | pdf
HCL nr.39 din 13.08.2020
28/08/2020 | 720.19 KB | pdf
HCL nr.38 din 13.08.2020
28/08/2020 | 2.61 MB | pdf
HCL nr.37 din 13.08.2020
28/08/2020 | 409.33 KB | pdf
HCL nr.36 din 06.07.2020
20/07/2020 | 904.51 KB | pdf
HCL nr.35 din 06.07.2020
20/07/2020 | 14.94 MB | pdf
HCL nr.34 din 06.07.2020
20/07/2020 | 301.64 KB | pdf
HCL nr.33 din 06.07.2020
20/07/2020 | 306.07 KB | pdf
HCL nr.31 din 28.05.2020
15/06/2020 | 591.23 KB | pdf
HCL nr.30 din 28.05.2020
15/06/2020 | 564.45 KB | pdf
HCL nr.29 din 28.05.2020
15/06/2020 | 566.51 KB | pdf
HCL nr.28 din 28.05.2020
15/06/2020 | 569.65 KB | pdf
HCL nr.27 din 28.05.2020
15/06/2020 | 27.26 MB | pdf
HCL nr.26 din 28.05.2020
15/06/2020 | 1.2 MB | pdf
HCL nr.25 din 28.05.2020
15/06/2020 | 531.74 KB | pdf
HCL nr.24 din 28.05.2020
15/06/2020 | 1.26 MB | pdf
HCL nr.23 din 28.05.2020
15/06/2020 | 12.51 MB | pdf
HCL nr.22 din 28.05.2020
15/06/2020 | 1.62 MB | pdf
HCL nr.21 din 28.05.2020
15/06/2020 | 1.3 MB | pdf
HCL nr.20 din 28.05.2020
15/06/2020 | 646.25 KB | pdf
HCL nr.19 din 28.05.2020
15/06/2020 | 285.52 KB | pdf
HCL 68 din 30.12.2019
27/04/2020 | 207.27 KB | pdf
HCL 69 din 30.12.2019
27/04/2020 | 204.28 KB | pdf
HCL 70 din 30.12.2019
27/04/2020 | 520.66 KB | pdf
HCL 71 din 30.12.2019
27/04/2020 | 246.98 KB | pdf
HCL 72 din 30.12.2019
27/04/2020 | 796.37 KB | pdf
HCL 73 din 30.12.2019
27/04/2020 | 354.27 KB | pdf
HCL 74 din 30.12.2019
27/04/2020 | 723.38 KB | pdf
HCL 67 din 30.12.2019
27/04/2020 | 202.4 KB | pdf
HCL nr.18 din 30.03.2020
15/04/2020 | 657.64 KB | pdf
HCL nr.17 din 30.03.2020
15/04/2020 | 470.31 KB | pdf
HCL nr.16 din 30.03.2020
15/04/2020 | 814.9 KB | pdf
HCL nr.15 din 30.03.2020
15/04/2020 | 4.56 MB | pdf
HCL nr.14 din 30.03.2020
15/04/2020 | 362.16 KB | pdf
HCl nr.13 din 27.02.2020
12/03/2020 | 5.64 MB | pdf
HCL nr.12 din 27.02.2020
12/03/2020 | 2.64 MB | pdf
HCL nr.11 din 27.02.2020
12/03/2020 | 11.51 MB | pdf
HCL nr.10 din 27.02.2020
12/03/2020 | 518.37 KB | pdf
HCL nr.9 din 27.02.2020
12/03/2020 | 569.1 KB | pdf
HCL nr.8 din 27.02.2020
12/03/2020 | 19.36 MB | pdf
HCL nr.7 din 27.02.2020
12/03/2020 | 3.44 MB | pdf
HCL nr.6 din 27.02.2020
12/03/2020 | 473.67 KB | pdf
HCL nr.5 din 28.01.2020
12/02/2020 | 602.55 KB | pdf
HCL nr.4 din 28.01.2020
12/02/2020 | 180.31 KB | pdf
HCL nr.3 din 28.01.2020
12/02/2020 | 213.61 KB | pdf
HCL nr.2 din 28.01.2020
12/02/2020 | 6.29 MB | pdf
HCL nr.1 din 28.01.2020
12/02/2020 | 153.54 KB | pdf