DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE
Dispoziția nr. 112 din 16.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Pietroasa în ședință extraordinară de îndată pentru data de 17.05.2022
16/05/2022 | 698.76 KB | pdf
Dispoziția nr. 101 din 29.04.2022 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Matișel Traian (personal contractual)-șofer microbus școlar, compartiment întreținere, începând cu data de 01.05.2022
02/05/2022 | 567.18 KB | pdf
Dispoziția nr. 100 din 29.04.2022 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Toma Iosana (personal contractual)-îngrijitor, 1/2 normă, compartiment întreținere, începând cu data de 01.05.2022
02/05/2022 | 566.71 KB | pdf
Dispoziția nr. 99 din 29.04.2022 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Scrofan Alina Anca-consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, compartiment achiziții publice, începând cu data de 01.05.2022
02/05/2022 | 564.03 KB | pdf
Dispoziția nr. 98 din 29.04.2022 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Matei Cornelia-inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, compartiment agricol și cadastru, începând cu data de 01.05.2022
02/05/2022 | 553.82 KB | pdf
Dispoziția nr. 97 din 29.04.2022 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Cireap Daniela-inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 4, compartiment contabilitate, începând cu data de 01.05.2022
02/05/2022 | 548.99 KB | pdf
Dispoziția nr. 96 din 29.04.2022 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Dolga Adriana Alina-inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 4, compartiment stare civilă, începând cu data de 01.05.2022
02/05/2022 | 554.68 KB | pdf
Dispoziția nr. 95 din 29.04.2022 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Banciu Larisa Cosmina-inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, compartiment contabilitate, începând cu data de 01.05.2022
02/05/2022 | 576.27 KB | pdf
DP nr.94 din 28.04.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului(ei) COVACI ALEXANDRU
29/04/2022 | 398.48 KB | pdf
DP nr.93 din 27.04.2022 privind acordarea ajutorului social familiei titularului(ei) FECHETE FLORINA DANIELA
29/04/2022 | 369.17 KB | pdf
DP nr.92 din 27.04.2022 privind acordarea ajutorului social familiei titularului(ei) Covaci Ana
29/04/2022 | 353.07 KB | pdf
DP nr.91 din 27.04.2022 privind acordarea ajutorului social familei titularului(ei) COVACIU MARIN
29/04/2022 | 359.02 KB | pdf
DP nr.89 din 26.04.2022 privind prelungirea termenului de întocmire a raportului procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie public aferent obiectivului de investitii Achizitia de ecipamente de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Pietroasa, COD SMIS 144175, LOT 4 desktop+monitor
29/04/2022 | 650.17 KB | pdf
Dispozitia nr. 88 din 15.04.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării Reparații și extindere rețea apă Chișcău-Moțești, comuna Pietroasa, județul Bihor
27/04/2022 | 440.69 KB | pdf
Dispozitia nr. 87 din 15.04.2022 privind constituirea comisiei de reccepție la terminarea lucrării Lucrări de amenajare centrală termică la Grădinița cu program normal în satul Chișcău, comuna Pietroasa, județul Bihor
27/04/2022 | 449.11 KB | pdf
Dispozitia nr. 86 din 15.04.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării Lucrări de reparații instalație încălzire Șccoala Gimnazială nr. Chișcău, comuna Pietroasa, județul Bihor
27/04/2022 | 448.06 KB | pdf
Dispozitia nr. 85 din 15.04.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării Lucrări de reparații drumuri secundare DS 13 Deal și DS 14 Vale în satul Chișcău, comuna Pietroasa, județul Bihor
27/04/2022 | 875.6 KB | pdf
Dispozitia nr. 84 din 15.04.2022 privind constituirea comisiei de recpție la terminarea lucrării Lucrări de reparații și acostamente în sat Gurani-Pietroasa, comuna Pietroasa, județul Bihor
27/04/2022 | 471.13 KB | pdf
Dispozitia nr. 83 din 15.04.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării Lucrări de reparații drumuri și acostamente în sat Moțești, comuna Pietroasa, județul BIihor
27/04/2022 | 467.58 KB | pdf
Dispozitia nr. 81 din 13.04.2022 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei acordată titularului(ei) MOȚOC IOAN
27/04/2022 | 374.06 KB | pdf
Dispozitia nr. 90 din 27.04.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Pietroasa în ședință extraordinară de îndată pentru data de 28.04.2022, ora 16.00
27/04/2022 | 641.47 KB | pdf
Dispozitia nr.82 din 14.04.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pietroasa in sedinta extraordinara pentru data de 18.04.2022, ora 16.
14/04/2022 | 680.5 KB | pdf
Dispozitia nr.80 din 08.04.2022 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică aferente obiectivului de investiții Achiziționare instalații de dezinfecție și dezinsecție în comuna Pietroasa
13/04/2022 | 626.73 KB | pdf
Dispozitia nr.79 din 06.04.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Covaci Alexandru, pentru luna MARTIE anul școlar 2021-2022
13/04/2022 | 358.51 KB | pdf
Dispozitia nr.78 din 06.04.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Covaci Patrina, pentru luna MARTIE anul școlar 2021-2022
13/04/2022 | 354.28 KB | pdf
Dispozitia nr.77 din 06.04.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Fechete Codruț, pentru luna MARTIE anul școlar 2021-2022
13/04/2022 | 356.37 KB | pdf
Dispozitia nr.76 din 06.04.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului Covaci Florin, pentru luna MARTIE, anul școlar 2021-2022
13/04/2022 | 357.24 KB | pdf
Dispozitia nr.75 din 06.04.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) COVACI MANEA, pentru luna MARTIE anul școlar 2021-2022
13/04/2022 | 346.55 KB | pdf
Dispozitia nr.74 din 06.04.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Banda Pașc, pentru luna MARTIE, anul școlar 2021-2022
13/04/2022 | 358.52 KB | pdf
Dispozitia nr.73 din 06.04.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) ROSTAȘ FLORENTIN, pentru luna MARTIE anul școlar 2021-2022
13/04/2022 | 354.98 KB | pdf
Dispozitia nr.72 din 06.04.2022 privid acordarea stimulentului educațional titularului(ei) FECHETE CORNELIA RUSALINA, pentru luna MARTIE anul școlar 2021-2022
13/04/2022 | 359.39 KB | pdf
Dispozitia nr.71 din 06.04.2022 privind acordarea ajutrului de urgență titularului(ei) COVACIU MARIN
13/04/2022 | 330.64 KB | pdf
Dispozitia nr. 70 din 31.03.2022 privind acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav POPA VASILE
01/04/2022 | 337.75 KB | pdf
Dispozitia nr. 69 din 31.03.2022 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei acordată titularului(ei) MOȚOC IOAN
01/04/2022 | 376.94 KB | pdf
Dispozitia nr. 68 din 30.03.2022 privind reîncadrarea doamnei Roncescu Crina în funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartiment Asistență socială
01/04/2022 | 2.05 MB | pdf
Dispozitia nr. 67 din 30.03.2022 prvind acoradrea alocației pentru susținerea familiei titularului(ei) ROSTAȘ TIBERIU
01/04/2022 | 359.3 KB | pdf
Dispozitia nr. 66 din 30.03.2022 privind acoradrea ajutorului social titularului(ei) COVACI ANGHELINA
01/04/2022 | 327.21 KB | pdf
Dispozitia nr. 65 din 29.03.2022 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei acordată titularului(ei) ROSTAȘ FLORENTIN
01/04/2022 | 384.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 64 din 28.03.2022 pivind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică aferentă obiectivului de investiții Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente /dispozitive electronice în comuna Pieroasa, COD SMIS:144175, Lot 4-Sistem desktop+monitor
01/04/2022 | 750.86 KB | pdf
Dispoziția nr. 63 din 25.03.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pietroasa în ședință ordinară
28/03/2022 | 784.93 KB | pdf
Dispozitia nr. 62 din 21.03.2022 privind mdificarea cuantumului ajutorului social alocației pentru susținrea familiei acordate titularilor din comuna Pietroasa, județul Bihor
24/03/2022 | 1.31 MB | pdf
Dispozitia nr. 61 din 21.03.2022 privind aprobarea modificării contractului individual de muncă al doamnei Banciu Bianca-Andrada-asistent personal al unei persoane cu handicap grav, din perioadă determinată în perioadă nedeterminată
24/03/2022 | 544.09 KB | pdf
Dispozitia nr. 60 din 21.03.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Frujina Adriana-Cristina asistent personal al unei persoane cu andicap grav, prin acordul părților
24/03/2022 | 460.88 KB | pdf
Dispozitia nr. 59 din 21.03.2022 privind reluarea activității de către doamna Frujina Adriana-Cristina angajată a Primăriei comunei Pietroasa în funcția de asistent personal al unei persoane cu handicap grav
24/03/2022 | 551.63 KB | pdf
Dispozitia nr. 58 din 15.03.2022 privind acordarea ajutorului social familiei titularului(ei) Lăcătuș Veronica
24/03/2022 | 642.09 KB | pdf
Dispozitia nr. 57 din 14.03.2022 din privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Covaci Alexandru, pentru luna Februarie anul școlar 2021-2022
24/03/2022 | 399.06 KB | pdf
Dispozitia nr. 56 din 14.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Covaci Patrina, pentru luna Februarie anul școlar 2021-2022
24/03/2022 | 401.98 KB | pdf
Dispozitia nr. 55 din 14.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Fekete Codruț, pentru luna Februarie anul școlar 2021-2022
24/03/2022 | 389.29 KB | pdf
Dispozitia nr. 54 din 14.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Covaci Florin, pentru luna Februarie anul șcloar 2021-2022
24/03/2022 | 398.66 KB | pdf
Dispozitia nr. 53 din 14.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Covaci Manea, pentru luna Februarie, anul școlar 2021-2022
24/03/2022 | 373.51 KB | pdf
Dispozitia nr. 52 din 14.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Fechete Cornelia-Rusalina, pentru luna Februarie anul școlar 2021-2022
24/03/2022 | 399.37 KB | pdf
Dispozitia nr. 51 din 14.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Banda Pașc, pentru luna Februarie anul școlar 2021-2022
24/03/2022 | 397.84 KB | pdf
Dispozitia nr. 50 din 14.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) Rostaș Florentin, pentru luna Februarie anul școlar 2021-2022
24/03/2022 | 392.96 KB | pdf
Dispoziția nr. 49 din 10.03.2022 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării Reabilitare drum sătesc 13 Deal în localitatea Chișcău, comuna Pietroasa
10/03/2022 | 403.37 KB | pdf
Dispoziția nr. 48 din 10.03.2022 privind aprobarea planului anual de achiziții publice inițial pentru anul 2022 al comunei Pietroasa
10/03/2022 | 303.44 KB | pdf
Dispoziția nr. 47 din 08.03.2022 privind desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea măsurilor necesare îmbunătățirii accesului cetățeanului la servicii publice digitale
10/03/2022 | 368.59 KB | pdf
Dispoziția nr. 46 din 07.03.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pietroasa în ședință extraordinară de îndată
07/03/2022 | 614.97 KB | pdf
Dispoziția nr. 45 din 04.03.2022 privind convocarea Consiliului Local Pietroasa în ședință ordinară
04/03/2022 | 995.2 KB | pdf
Dispoziția nr. 44 din 28.02.2022 privind promovarea în grad profesional a doamnei Groza Andreea-Ioana-funcționar public în cadrul aparatului de specilalitate al primarului comunei Pietroasa
04/03/2022 | 2.84 MB | pdf
Dispoziția nr. 43 din 28.02.2022 privind promovarea în grad profesional a doamnei Criste Marioara-funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa
04/03/2022 | 1.79 MB | pdf
Dispoziția nr. 42 din 28.02.2022 privind actualizarea Comisiei comunei Pietroasa pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
04/03/2022 | 666.71 KB | pdf
Dispoziția nr. 41 din 25.02.2022 privind stabilirea dreptului pentru încălzirea locuinței, suplimentului pentru energie și suplimentului pentru combustibili solizi
04/03/2022 | 525.21 KB | pdf
Dispoziția nr. 40 din 25.02.2022 privind stabilirea dreptului la plata pentru încălzirea locuinței , suplimentului pentru energie și suplimentului pentru combustibili solizi
04/03/2022 | 530.78 KB | pdf
Dispoziția nr. 39 din 25.02.2022 privind stabilirea dreptului la plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, suplimentului pentru energie și suplimentului pentru combustibili solizi
04/03/2022 | 534.93 KB | pdf
Dispoziția nr. 38 din 25.02.2022 privind stabilirea dreptului la plata ajutorului pentru încălzirea locuinței , suplimentului pentru energie și suplimentului pentru combustibili solizi
04/03/2022 | 525.95 KB | pdf
Dispoziția nr. 37 din 23.02.2022 privind constiuirea comisiei de evaluare a perforanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pietroasa
04/03/2022 | 508.34 KB | pdf
Dispoziția nr. 36 din 23.02.2022 privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare pentru autorecenzarea asistată în perioada 14 martie 2022-15 mai 2022, în comuna Pietroasa
04/03/2022 | 457.16 KB | pdf
Dispoziția nr. 35 din 23.02.2022 privind reactualizare la nivelul UAT Comuna Pietroasa, a grupului de lucru POAD pentru anul 2022-2023
04/03/2022 | 425.04 KB | pdf
Dispozitia nr. 34 din 14.02.2022 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Tărcăiet Cristina-asistent personal al pesoanei cu handicap grav Tărcăiet Traian
15/02/2022 | 462.32 KB | pdf
Dispozitia nr. 33 din 10.02.2022 privind delegarea atribuțiilor în domeniul urbanismului doamnei Dolga Adriana-Alina-inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment Stare civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa
11/02/2022 | 1.27 MB | pdf
Dispozitia nr. 32 din 08.02.2022 privind încetarea ajutorului social acordat familiei titularului(ei) KOVACS MINERVA
11/02/2022 | 404.24 KB | pdf
Dispozitia nr. 31 din 08.02.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) COVACI FLORIN, pentru luna IANUARIE anul școlar 2021-2022
11/02/2022 | 390.79 KB | pdf
Dispozitia nr. 30 din 08.02.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) COVACI PATRINA, pentru luna IANUARIE anul școlar 2021-2022
11/02/2022 | 390.2 KB | pdf
Dispozitia nr. 29 din 08.02.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) FEKETE CODRUȚ, pentru luna IANUARIE anul școlar 2021-2022
11/02/2022 | 391.79 KB | pdf
Dispozitia nr. 28 din 08.02.2022 privind acordarea stimulentului educțional titularului(ei) COVACI MANEA, pentru luna IANUARIE anul școlar 2021-2022
11/02/2022 | 373.52 KB | pdf
Dispozitia nr. 27 din 08.02.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) BANDA PAȘC, pentru luna IANUARIE anul școlar 2021-2022
11/02/2022 | 392.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 26 din 08.02.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) ROSTAȘ FLORENTIN, pentru luna IANUARIE anul școlar 2021-2022
11/02/2022 | 390.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 25 din 08.02.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) FECHETE CORNELIA RUSALINA , pentru luna IANUARIE anul școlar 2021-2022
11/02/2022 | 393.43 KB | pdf
Dispozitia nr. 24 din 08.02.2022 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei acordată titularului (ei) ROSTAȘ DANIELA
11/02/2022 | 376.55 KB | pdf
Dispozitia nr. 22 din 31.01.2022 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite doamnei TOMUȚ MARIOARA-persoană cu handicap
08/02/2022 | 377.67 KB | pdf
Dispozitia nr. 21 din 31.01.2022 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite domnului PANDA CODRUȚ MIHAI-persoană cu handicap
08/02/2022 | 380.01 KB | pdf
Dispozitia nr. 20 din 31.01.2022 privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite domnului TĂRCĂIET TRAIAN -persoană cu handicap
08/02/2022 | 383.42 KB | pdf
Dispozitia nr. 19 din 31.01.2022 privind acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav KOVACS AUREL
08/02/2022 | 344.92 KB | pdf
Dispozitia nr. 18 din 26.01.2022 privind constituirea comisiei de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pietroasa
08/02/2022 | 798.5 KB | pdf
Dispoziția nr. 39 din 25.02.2022 privind stabilirea dreptului la plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, suplimentului pentru energie, și suplimentului pentru combustibili solizi
04/02/2022 | 534.93 KB | pdf
Dispozitia nr. 23 din 04.02.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa în ședință ordinară pentru data de 10.02.2002, ora 10,00
04/02/2022 | 982.18 KB | pdf
Dispozitia nr. 17 din 21.01.2022 privind promovarea în grad profesional al doamnei PETER MARIANA-funcționar public în cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Pietroasa
28/01/2022 | 1.84 MB | pdf
Dispozitia nr. 16 din 21.01.2022 privind promovarea în grad profesional al doamnei TANCA DANIELA-MIHAELA -funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa
28/01/2022 | 1.84 MB | pdf
Dispozitia nr. 15 din 21.01.2022 privind promovarea în grad profesional al doamnei MĂDUȚA FLORICA-ELENA-funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa
28/01/2022 | 2.49 MB | pdf
Dispozitia nr. 14 din 21.01.2022 privind promovarea în grad profesional al doamnei BANCIU MONICA-funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa
28/01/2022 | 1.89 MB | pdf
Dispozitia nr. 13 din 21.01.2022 privind stabilirea dreptului la plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, suplimentului pentru energie și suplimentului pentru combustibili solizi
28/01/2022 | 3.49 MB | pdf
Dispozitia nr. 12 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) LINGURAR MARIANA LIDIA, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 379.63 KB | pdf
Dispozitia nr. 11 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) COVACI ALEXANDRU, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 379.86 KB | pdf
Dispozitia nr. 10 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) COVACI PATRINA, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 378.63 KB | pdf
Dispozitia nr. 9 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) FECHETE CODRUȚ, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 373.92 KB | pdf
Dispozitia nr. 8 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) COVACI FLORIN, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 378.2 KB | pdf
Dispozitia nr. 7 din 14.01.2022 privind acordarea stmulentului educațional titularului(ei) COVACI MANEA, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 358.12 KB | pdf
Dispozitia nr. 6 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) BANDA PAȘC, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 372.69 KB | pdf
Dispozitia nr. 5 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) COVACIU FENANDDO, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 378.2 KB | pdf
Dispozitia nr. 4 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) ROSTAȘ FLORENTIN, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 373.15 KB | pdf
Dispozitia nr. 3 din 14.01.2022 privind acordarea stimulentului educațional titularului(ei) FECHETE CORNELIA RUSALINA, pentru luna DECEMBRIE anul școlar 2021-2022
18/01/2022 | 379.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 1 din 06.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al anului 2021 din excedentul bugetului local al anilor precedenți
18/01/2022 | 478.58 KB | pdf
Dispozitia nr. 2 din 07.01.2022 privind convocarea Consiliului Local Pietroasa în ședintă ordinară pentru data de 13.01.2022, ora 10,00
07/01/2022 | 742.43 KB | pdf
Dispozitia nr. 255 din 31.12.2021
31/12/2021 | 417.5 KB | pdf
Dispozitia nr. 254 din 30.12.2021
31/12/2021 | 374.24 KB | pdf
Dispozitia nr. 253 din 29.12.2021
30/12/2021 | 933.2 KB | pdf
Dispozitia nr. 252 din 29.12.2021
30/12/2021 | 465.29 KB | pdf
Dispozitia nr. 251 din 29.12.2021
30/12/2021 | 439.17 KB | pdf
Dispozitia nr. 250 din 29.12.2021
30/12/2021 | 439.15 KB | pdf
Dispozitia nr. 249 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.09 KB | pdf
Dispozitia nr. 248 din 29.12.2021
30/12/2021 | 440.01 KB | pdf
Dispozitia nr. 247 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 246 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.61 KB | pdf
Dispozitia nr. 245 din 29.12.2021
30/12/2021 | 439.04 KB | pdf
Dispozitia nr. 244 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.03 KB | pdf
Dispozitia nr. 243 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.58 KB | pdf
Dispozitia nr. 242 din 29.12.2021
30/12/2021 | 437.82 KB | pdf
Dispozitia nr. 241 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.06 KB | pdf
Dispozitia nr. 240 din 29.12.2021
30/12/2021 | 439.56 KB | pdf
Dispozitia nr. 239 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.27 KB | pdf
Dispozitia nr. 238 din 29.12.2021
30/12/2021 | 439.27 KB | pdf
Dispozitia nr. 237 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.74 KB | pdf
Dispozitia nr. 236 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.72 KB | pdf
Dispozitia nr. 235 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.01 KB | pdf
Dispozitia nr. 234 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.5 KB | pdf
Dispozitia nr. 233 din 29.12.2021
30/12/2021 | 438.4 KB | pdf
Dispozitia nr. 232 din 28.12.2021
30/12/2021 | 369.59 KB | pdf
Dispozitia nr. 230 din 22.12.2021
28/12/2021 | 1.01 MB | pdf
Dispozitia nr. 229 din 20.12.2021
28/12/2021 | 364.44 KB | pdf
Dispozitia nr. 228 din 20.12.2021
28/12/2021 | 3.25 MB | pdf
Dispozitia nr. 227 din 15.12.2021
28/12/2021 | 404.29 KB | pdf
Dispozitia nr. 226 din 14.12.2021
28/12/2021 | 830.27 KB | pdf
Dispozitia nr. 225 din 14.12.2021
28/12/2021 | 368.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 231 din 23.12.2021 privind convocarea Consiliului Local Pietroasa în ședință extraordinară
23/12/2021 | 701.54 KB | pdf
DP NR. 224 din 09.12.2021
21/12/2021 | 422.75 KB | pdf
DP NR. 223 din 09.12.2021
21/12/2021 | 530.95 KB | pdf
DP NR. 222 DIN 06.12.2021
08/12/2021 | 502.53 KB | pdf
DP NR. 221 DIN 06.12.2021
08/12/2021 | 348.23 KB | pdf
DP NR. 220 DIN 06.12.2021
08/12/2021 | 351.2 KB | pdf
DP NR. 219 DIN 06.12.2021
08/12/2021 | 344.29 KB | pdf
DP NR. 218 DIN 06.12.2021
08/12/2021 | 332.06 KB | pdf
DP NR. 217 DIN 06.12.2021
08/12/2021 | 347.37 KB | pdf
DP NR. 216 DIN 06.12.2021
08/12/2021 | 346.48 KB | pdf
DP NR. 215 DIN 06.12.2021
08/12/2021 | 356.11 KB | pdf
DP NR. 214 DIN 02.12.2021
08/12/2021 | 352.92 KB | pdf
DP NR. 213 DIN 26.11.2021
08/12/2021 | 4.93 MB | pdf
DP NR. 212 DIN 24.11.2021
08/12/2021 | 355.71 KB | pdf
DP NR. 211 DIN 24.11.2021
08/12/2021 | 395.07 KB | pdf
DP NR. 210 DIN 24.11.2021
08/12/2021 | 392.99 KB | pdf
DP NR. 209 DIN 24.11.2021
08/12/2021 | 381.93 KB | pdf
DP NR. 208 DIN 23.11.2021
08/12/2021 | 561.36 KB | pdf
DP NR. 207 DIN 22.11.2021
08/12/2021 | 296.1 KB | pdf
Dispozitia nr. 194 din 04.11.2021 privind convocarea Consiliului Local Pietroasa in sedinta extraordinara
04/11/2021 | 665.68 KB | pdf
Dispoziția nr. 206 din 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local Pietroasa în ședință ordinară
22/10/2021 | 780.97 KB | pdf
Dispozitia nr.187 din 19.10.2021
22/10/2021 | 342.35 KB | pdf
Dispozitia nr.186 din 19.10.2021
22/10/2021 | 378.38 KB | pdf
Dispozitia nr.184 din 15.10.2021
22/10/2021 | 361.88 KB | pdf
Dispozitia nr.183 din 15.10.2021
22/10/2021 | 357.46 KB | pdf
Dispozitia nr.182 din 15.10.2021
22/10/2021 | 352.89 KB | pdf
Dispozitia nr.181 din 15.10.2021
22/10/2021 | 357.13 KB | pdf
Dispozitia nr.180 din 15.10.2021
22/10/2021 | 358.1 KB | pdf
Dispozitia nr.179 din 15.10.2021
22/10/2021 | 354.96 KB | pdf
Dispozitia nr.178 din 15.10.2021
22/10/2021 | 334.63 KB | pdf
Dispozitia nr.177 din 15.10.2021
22/10/2021 | 355.83 KB | pdf
Dispozitia nr.176 din 15.10.2021
22/10/2021 | 359.61 KB | pdf
Dispozitia nr.175 din 15.10.2021
22/10/2021 | 357.09 KB | pdf
Dispozitia nr.174 din 11.10.2021
22/10/2021 | 2.52 MB | pdf
Dispozitia nr.173 din 08.10.2021
22/10/2021 | 332.73 KB | pdf
Dispoziția nr. 185 din 15.10.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pietroasa în ședință ordinară
18/10/2021 | 902.76 KB | pdf
Dispozitia nr. 172 din 05.10.2021
13/10/2021 | 665.13 KB | pdf
Dispozitia nr. 171 din 04.10.2021
13/10/2021 | 645.41 KB | pdf
Dispozitia nr. 170 din 28.09.2021
13/10/2021 | 359.04 KB | pdf
Dispozitia nr. 169 din 28.09.2021
13/10/2021 | 363.23 KB | pdf
Dispozitia nr. 168 din 28.09.2021
13/10/2021 | 368.59 KB | pdf
Dispozitia nr. 167 din 28.09.2021
13/10/2021 | 330.3 KB | pdf
Dispozitia nr. 166 din 28.09.2021
13/10/2021 | 346.38 KB | pdf
Dispozitia nr. 165 din 28.09.2021
13/10/2021 | 360.91 KB | pdf
Dispozitia nr. 163 din 28.09.2021
13/10/2021 | 359.49 KB | pdf
Dispozitia nr. 164 din 28.09.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată
28/09/2021 | 752.49 KB | pdf
Dispozitia nr. 162 din 15.09.2021
21/09/2021 | 451.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 161 din 15.09.2021
21/09/2021 | 690.95 KB | pdf
Dispozitia nr. 160 din 15.09.2021
21/09/2021 | 2.23 MB | pdf
Dispozitia nr. 158 din 14.09.2021
21/09/2021 | 6.01 MB | pdf
Dispozitia nr. 157 din 14.09.2021
21/09/2021 | 1.14 MB | pdf
Dispozitia nr. 156 din 14.09.2021
21/09/2021 | 806.32 KB | pdf
Dispozitia nr. 159 din 15.09.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată
15/09/2021 | 650.71 KB | pdf
Dispozitia nr. 154 din 31.08.2021
07/09/2021 | 342.44 KB | pdf
Dispoziția nr. 155 din 03.09.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară
03/09/2021 | 639.27 KB | pdf
Dispozitia nr. 153 din 26.08.2021
27/08/2021 | 1.19 MB | pdf
Dispozitia nr. 152 din 25.08.2021
27/08/2021 | 439.79 KB | pdf
Dispozitia nr. 151 din 25.08.2021
27/08/2021 | 437.35 KB | pdf
Dispozitia nr. 150 din 25.08.2021
27/08/2021 | 438.26 KB | pdf
Dispozitia nr. 149 din 25.08.2021
27/08/2021 | 428.36 KB | pdf
Dispozitia nr. 148 din 25.08.2021
27/08/2021 | 435.49 KB | pdf
Dispozitia nr. 147 din 24.08.2021
27/08/2021 | 355.35 KB | pdf
Dispozitia nr. 145 din 17.08.2021
27/08/2021 | 842.02 KB | pdf
Dispozitia nr. 144 din 17.08.2021
27/08/2021 | 383.53 KB | pdf
Dispozitia nr. 143 din 17.08.2021
27/08/2021 | 2.79 MB | pdf
Dispoziția nr.146 din 20.08.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
20/08/2021 | 801.61 KB | pdf
Dispozitia nr. 142 din 13.08.2021
17/08/2021 | 378.97 KB | pdf
Dispozitia nr. 141 din 10.08.2021
17/08/2021 | 543.1 KB | pdf
Dispozitia nr. 140 din 02.08.2021
09/08/2021 | 556.26 KB | pdf
Dispozitia nr.139 din 23.07.2021 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
23/07/2021 | 750.56 KB | pdf
Dispozitia nr. 138 din 19.07.2021 privind convocarea CL in sedinta extraordinara
20/07/2021 | 795.67 KB | pdf
Dispozitia nr. 104 din 28.05.2021 privind convocarea CL in sedinta ordinara
28/05/2021 | 4.41 MB | pdf
Dispozitia nr.95 din 18.05.2021
20/05/2021 | 1.03 MB | pdf
Dispozitia nr.94 din 14.05.2021
20/05/2021 | 1.09 MB | pdf
Dispozitia nr.93 din 14.05.2021
20/05/2021 | 1.08 MB | pdf
Dispozitia nr. 92 din 14.05.2021
20/05/2021 | 1002.8 KB | pdf
Dispozitia nr. 91 din 14.05.2021
20/05/2021 | 1.05 MB | pdf
Dispozitia nr.90 din 13.05.2021
13/05/2021 | 1.41 MB | pdf
Dispozitia nr.89 din 11.05.2021
13/05/2021 | 1.31 MB | pdf
Dispozitia nr. 88 din 07.05.2021
13/05/2021 | 1.78 MB | pdf
Dispozitia nr. 87 din 29.04.2021
07/05/2021 | 1.32 MB | pdf
Dispozitia nr.86 din 29.04.2021
07/05/2021 | 1.34 MB | pdf
Dispozitia nr.85 din 29.04.2021
07/05/2021 | 1.21 MB | pdf
Dispozitia nr.84 din 28.04.2021
07/05/2021 | 1.09 MB | pdf
Dispozitia nr.82 din 27.04.2021
07/05/2021 | 1.64 MB | pdf
Dispozitia nr.81 din 26.04.2021
07/05/2021 | 1.09 MB | pdf
Dispozitia nr. 83 din 28.04.2021 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara
28/04/2021 | 671.45 KB | pdf
Dispozitia nr. 80 din 23.04.2021
26/04/2021 | 1.49 MB | pdf
Dispozitia nr. 79 din 23.04.2021
26/04/2021 | 456.74 KB | pdf
Dispozitia nr. 78 din 16.04.2021
26/04/2021 | 2.65 MB | pdf
Dispozitia nr. 77 din 16.04.2021 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara
16/04/2021 | 955.97 KB | pdf
Dispozitia nr. 76 din 13.04.2021
14/04/2021 | 379.36 KB | pdf
Dospozitia nr. 75 din 13.04.2021
14/04/2021 | 373.9 KB | pdf
Dispozitia nr.74 din 13.04.2021
14/04/2021 | 345.36 KB | pdf
Dispozitia nr. 73 din 13.04.2021
14/04/2021 | 366.47 KB | pdf
Dispozitia nr. 72 din 13.04.2021
14/04/2021 | 464.88 KB | pdf
Dispozitia nr. 71 din 02.04.2021
09/04/2021 | 391.71 KB | pdf
Dispozitia 70 din 01.04.2021
09/04/2021 | 403.98 KB | pdf
Dispozitia nr. 69 din 31.03.2021
09/04/2021 | 398.43 KB | pdf
Dispozitia nr. 68 din 23.03.2021
31/03/2021 | 442.9 KB | pdf
Dispozitia nr. 67 din 19.03.2021
31/03/2021 | 365.28 KB | pdf
Dispozitia nr.66 din 15.03.2021
19/03/2021 | 341.3 KB | pdf
Dispozitia nr.65 din 15.03.2021
19/03/2021 | 341.47 KB | pdf
Dispozitia nr.64 din 15.03.2021
19/03/2021 | 339.54 KB | pdf
Dispozitia nr.63 din 15.03.2021
19/03/2021 | 326.12 KB | pdf
Dispozitia nr. 62 din 15.03.2021
19/03/2021 | 321.27 KB | pdf
Dispozitia nr. 61 din 11.03.2021
12/03/2021 | 337.94 KB | pdf
Dispozitia nr. 60 din 11.03.2021
12/03/2021 | 332.22 KB | pdf
Dispozitia nr. 59 din 11.03.2021
12/03/2021 | 353.64 KB | pdf
Dispozitia nr.58 din 11.03.2021
12/03/2021 | 337.77 KB | pdf
Dispozitia nr.57 din 11.03.2021
12/03/2021 | 496.97 KB | pdf
Dispozitia nr.56 din 11.03.2021
12/03/2021 | 467.39 KB | pdf
Dispozitia nr. 55 din 09.03.2021
12/03/2021 | 810.53 KB | pdf
Dispozitia nr.54 din 09.03.2021
12/03/2021 | 302.39 KB | pdf
Dispozitia nr.53 din 03.03.2021
04/03/2021 | 315.44 KB | pdf
Dispozitia nr. 52 din 02.03.2021
04/03/2021 | 449.98 KB | pdf
Dispozitia nr.51 din 26.02.2021
04/03/2021 | 445.67 KB | pdf
Dispozitia nr.50 din 26.02.2021
04/03/2021 | 492.17 KB | pdf
Dispozitia nr.49 din 26.02.2021
04/03/2021 | 488.11 KB | pdf
Dispozitia nr.48 din 26.02.2021
04/03/2021 | 501.92 KB | pdf
Dispozitia nr.47 din 26.02.2021
04/03/2021 | 501.46 KB | pdf
Dispozitia nr.46 din 26.02.2021
04/03/2021 | 485.62 KB | pdf
Dispozitia nr.45 din 26.02.2021
04/03/2021 | 490.22 KB | pdf
Dispozitia nr.44 din 26.02.2021
04/03/2021 | 432.95 KB | pdf
Dispozitia nr.43 din 26.02.2021
04/03/2021 | 493.65 KB | pdf
Dispozitia nr.42 din 26.02.2021
04/03/2021 | 496.05 KB | pdf
Dispozitia nr.41 din 26.02.2021
04/03/2021 | 500.92 KB | pdf
Dispozitia nr.40 din 26.02.2021
04/03/2021 | 438.07 KB | pdf
Dispozitia nr.39 din 26.02.2021
04/03/2021 | 493.82 KB | pdf
Dispozitia nr.38 din 26.02.2021
04/03/2021 | 505.65 KB | pdf
Dispozitia nr.37 din 26.02.2021
04/03/2021 | 487.62 KB | pdf
Dispozitia nr.36 din 26.02.2021
04/03/2021 | 492.23 KB | pdf
Dspozitia nr.35 din 26.02.2021
04/03/2021 | 488.31 KB | pdf
Dispozitia nr.34 din 26.02.2021
04/03/2021 | 486.35 KB | pdf
Dispozitia nr. 33 din 25.02.2021
04/03/2021 | 317.65 KB | pdf
Dispozitia nr. 32 din 23.02.2021
24/02/2021 | 626.98 KB | pdf
Dispozitia nr.31 din 18.02.2021
18/02/2021 | 440.23 KB | pdf
Dispozitia nr.30 din 12.02.2021
12/02/2021 | 345.66 KB | pdf
Dispozitia nr.29 din 12.02.2021
12/02/2021 | 1.12 MB | pdf
Dispozitia nr.28 din 08.02.2021
10/02/2021 | 1.13 MB | pdf
Dispozitia nr.27 din 08.02.2021
10/02/2021 | 1.16 MB | pdf
Dispozitia nr.26 din 08.02.2021
10/02/2021 | 1.15 MB | pdf
Dispozitia nr.25 din 08.02.2021
10/02/2021 | 1.11 MB | pdf
Dispozitia 24 din 01.02.2021
08/02/2021 | 1.49 MB | pdf
Dispozitia nr. 23 din 01.02.2021
02/02/2021 | 1.23 MB | pdf
Dispozitia nr.22 din 01.02.2021
02/02/2021 | 1.21 MB | pdf
Dispozitia nr.21 din 0102.2021
02/02/2021 | 1.14 MB | pdf
Dispozitia nr.20 din 01.02.2021
02/02/2021 | 1.08 MB | pdf
Dispozitia nr.19 din 01.02.2021
02/02/2021 | 1.08 MB | pdf
Dispozitia nr.18 din 01.02.2021
02/02/2021 | 1.13 MB | pdf
Dispozitia nr.17 din 01.02.2021
02/02/2021 | 1.07 MB | pdf
Dispozita nr.16 din 01.02.2021
02/02/2021 | 1.06 MB | pdf
Dispozitia nr.15 din 01.02.2021
02/02/2021 | 1.08 MB | pdf
Dispozitia nr.14 din 25.01.2021
29/01/2021 | 1.99 MB | pdf
Dispozitia nr.13 din 25.01.2021
29/01/2021 | 2.14 MB | pdf
Dispozitia nr.12 din 25.01.2021
29/01/2021 | 4.47 MB | pdf
Dispozitia nr.11 din 22.01.2021
28/01/2021 | 1.16 MB | pdf
Dispozitia nr.10 din 19.01.2021
28/01/2021 | 1.41 MB | pdf
Dispozitia 9 din 15.01.2021
28/01/2021 | 5.32 MB | pdf
Dispozitia 8 din 15.01.2021
28/01/2021 | 2.21 MB | pdf
Dispozitia 7 din 14.01.2021
22/01/2021 | 1.37 MB | pdf
Dispozitia nr.6 din 13.01.2021
22/01/2021 | 1.06 MB | pdf
Dispozitia nr.5 din 13.01.2021
22/01/2021 | 1.02 MB | pdf
Dispozitia nr.4 din 13.01.2021
22/01/2021 | 1.09 MB | pdf
Dispozitia nr.3 din 13.01.2021
22/01/2021 | 1.06 MB | pdf
Dispozitia nr.2 din 12.01.2021
22/01/2021 | 1.25 MB | pdf
DP nr. 1 din 05.01.2021
14/01/2021 | 480.42 KB | pdf
Dispozitia nr.199 din 29.12.2020 privind prelungirea contractului individual de munca al domnului Haica Ionel peste varsta standard de pensionare
30/12/2020 | 445.87 KB | pdf
Dispozitia nr. 198 privind convocarea CL in sedinta ordinara
22/12/2020 | 948.88 KB | pdf
Dispozitia nr. 154 din 02.11.2020
04/11/2020 | 706.18 KB | pdf
Dispozitia nr.153 din 30.10.2020
30/10/2020 | 1.74 MB | pdf
Dispozitia nr.152 din 30.10.2020
30/10/2020 | 712.43 KB | pdf
Dispozitia nr.151 din 30.10.2020
30/10/2020 | 397.44 KB | pdf
Dispozitia nr.94 din 03.07.2020
03/07/2020 | 473.82 KB | pdf
Dispozitia nr.79 din 10.06.2020 privind desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze procesul verbal de receptie a produselor alimentare, igiena distribuite in cadrul POAD
10/06/2020 | 905.56 KB | pdf
Dispozitia nr.78 din 05.06.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii Lucrari de reparatii interioare la Scoala Gimnaziala nr.1 Pietroasa, comuna Pietroasa, judetul Bihor
05/06/2020 | 880.12 KB | pdf
Dispozitia nr.77 din 05.06.2020 privind constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarii Lucrari de executie rigole betonate in sat Magura, comuna Pietroasa, judetul Bihor
05/06/2020 | 754.74 KB | pdf
Dispozitia nr.76 din 05.06.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii Lucrari de reparatii drum forestier Bohodei-Aleu comuna Pietroasa
05/06/2020 | 827.79 KB | pdf
Dispozitia nr.75 din 05.06.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii Lucrari de reparatii in urma calamitatilor, comuna Pietroasa
05/06/2020 | 828.35 KB | pdf
Dispozitia nr.74 din 25.05.2020 privind acordarea ajutorului social pe luna mai anul 2020
25/05/2020 | 1.74 MB | pdf
Dispozitia nr.72 din 11.05.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Rostas Daniela pe luna aprilie, anul scolar 2019-2020
11/05/2020 | 725.4 KB | pdf
Dispozitia nr.71 din 11.05.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Lacatus Cristina pe luna aprilie, anul scolar 2019-2020
11/05/2020 | 734.87 KB | pdf
Dispozitia nr.70 din 11.05.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Covaci Zaga pe luna aprilie, anul scolar 2019-2020
11/05/2020 | 734.43 KB | pdf
Dispozitia nr.68 din 11.05.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Miron Marcela pe luna aprilie, anul scolar 2019-2020
11/05/2020 | 741.75 KB | pdf
Dispozitia nr.67 din 29.04.2020 privind constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarii Lucari de reparatii la Scoala Primara nr.1 din sat Gurani, comuna Pietroasa, judetul Bihor
29/04/2020 | 796.64 KB | pdf
Dispozitia nr.66 din 29.04.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii Reparatii si extindere retea de apa Chiscau-Motesti, comuna Pietroasa, judetul Bihor
29/04/2020 | 919.45 KB | pdf
Dispozitia nr.65 din 29.04.2020 privind constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarii Lucrari de reparatii DC 255 Pietroasa-Chiscau, comuna Pietroasa
29/04/2020 | 807.45 KB | pdf
Dispozitia nr.64 din 29.04.2020 privind desemnarea reprezentantului Primariei comunei Pietroasa in comisia mixta a judetului Bihor de evealuare a pagubelor produse de fenomene meteorlogice nefavorabile
29/04/2020 | 801.21 KB | pdf
Dispozitia nr.63 din 27.04.2020 privind acordarea ajutorului social pe luna aprilie anul 2020
27/04/2020 | 1.72 MB | pdf
Dispozitia nr.62 din 23.04.2020 privind acordarea gradatiei 3 doamnei Tanca Daniela-Mihaela-inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartiment contabilitate
23/04/2020 | 979.48 KB | pdf
Dispozitia nr.61 din 21.04.2020 privind constituirea comisiei pentru constatarea pagubelor produse de animalele din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic animalelor domestice, evaluarea acestora
21/04/2020 | 1.18 MB | pdf
Dispozitia nr.60 din 15.04.2020 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei titularului Boloca Livia
15/04/2020 | 731.34 KB | pdf
Dispozitia nr.59 din 13.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pietroasa, pe anul 2020
13/04/2020 | 878.3 KB | pdf
Dispozitia nr.58 din 09.04.2020 privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Chebeleu Maria-persoana cu handicap grav
09/04/2020 | 830.11 KB | pdf
Dispozitia nr.57 din 09.04.2020 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Bulza Lacrimioara-Daniela-asistent personal al unei persoane cu handicap grav
09/04/2020 | 875.38 KB | pdf
Dispozitia nr.56 din 07.04.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Rostas Daniela, pe luna martie anul scolar 2019-2020
07/04/2020 | 726.8 KB | pdf
Dispozitia nr.55 din 07.04.2020 privind acordarea stimulentul educational titularului Lacatus Cristina, pe luna martie anul scolar 2019-2020
07/04/2020 | 725.33 KB | pdf
Dispozitia nr.54 din 07.04.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Fechete Cornelia Rusalina, pe luna martie anul scolar 2019-2020
07/04/2020 | 744.79 KB | pdf
Dispozitia nr.53 din 07.04.2020 privind acordarea stimulentului educatioanal titularului Covaci Zaga, pe luna martie anul scolar 2019-2020
07/04/2020 | 712.7 KB | pdf
Dispozitia nr.52 din 07.04.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Miron Marcela, pe luna martie anul scolar 2019-2020
07/04/2020 | 730.38 KB | pdf
Dispozitia nr.51 din 31.03.2020 privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Coroban Maria-persoana cu handicap grav
31/03/2020 | 811.49 KB | pdf
Dispozitia nr.50 din 31.03.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite domnului Tarcaiet Traian-persoana cu handicap grav
31/03/2020 | 724.03 KB | pdf
Dispozitia nr.49 din 26.03.2020 privind convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara
26/03/2020 | 697.5 KB | pdf
Dispozitia nr.48 din 24.03.2020 privind acordarea ajutorului social pe luna martie anul 2020
24/03/2020 | 1.87 MB | pdf
Dispozitia nr.47 din 19.03.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Fechete Stadion Porumbel
19/03/2020 | 937.14 KB | pdf
Dispozitia nr.46 din 18.03.2020 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Mance Marioara Dana-asistent personal al unei persoane cu handicap grav
18/03/2020 | 762.24 KB | pdf
Dispozitia nr.45 din 17.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgenta acordat titularului panda Daniela
17/03/2020 | 815.43 KB | pdf
Dispozitia nr.44 din 12.03.2020 privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Pietroasa
12/03/2020 | 5.67 MB | pdf
Dispozitia nr.43 din 10.03.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Rostas Daniela, pe luna februarie anul scolar 2019-2020
11/03/2020 | 813.56 KB | pdf
Dispozitia nr.42 din 10.03.2020 privind acordarea stimulentului educationa titularului lacatus Cristina, pe luna februarie anul scolar 2019-2020
11/03/2020 | 815.3 KB | pdf
Dispozitia nr.41 din 10.03.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Covaci Zaga, pe luna februarie anul scola 2019-2020
11/03/2020 | 802.68 KB | pdf
Dispozitia nr.40 din 10.03.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Fechete Cornelia Rusalina, pe luna februarie anul scolar 2019-2020
11/03/2020 | 830.05 KB | pdf
Dispozitia nr.39 din 10.03.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Miron Marcela pentru luna februarie anul scolar 2019-2020
11/03/2020 | 810.98 KB | pdf
Dispozitia nr.38 din 05.03.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensamantul general agricol runda 2020 din Comuna Pietroasa, judetul Bihor
04/03/2020 | 2.71 MB | pdf
Dispozitia nr.37 din 04.03.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite doamnei Chebeleu Maria-persoana cu handicap grav
04/03/2020 | 661.29 KB | pdf
Dispozitia nr.36 din 04.03.2020 privind acordarea ajutorului social familiei titularului Banciu Floare
04/03/2020 | 860.69 KB | pdf
Dispozitia nr.35 din 27.02.2020 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Covaci Florin
27/02/2020 | 432.32 KB | pdf
Dispozitia nr.34 din 27.02.2020 privind modificarea alocatiei pentrus sustinerea familiei acordat titularului Fechete Cornelia Rusalina
27/02/2020 | 441.56 KB | pdf
Dispozitia nr.33 din 27.02.2020 privind acordarea ajutorului social pe luna februarie 2020
27/02/2020 | 812.88 KB | pdf
Dispozitia nr.32 din 26.02.2020 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Cionca Lucretia
26/02/2020 | 366.58 KB | pdf
Dispozitia nr.31 din 24.02.2020 privind actualizarea cadrului general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv in cadrul primariei comunei Pietroasa
24/02/2020 | 5.24 MB | pdf
Dispozitia nr.30 din 21.02.2020 privind rectificarea dispozitiei nr.165 din 01.11.2019
21/02/2020 | 1.01 MB | pdf
Dispozitia 28 din 21.02.2020
21/02/2020 | 5.67 MB | pdf
Dispozitia nr.27 din 17.02.2020 privind delegarea atributiilor in domeniul urbanismului doamnei Peter Mariana
17/02/2020 | 2.4 MB | pdf
Dispozitia nr.26 din 17.02.2020 privind reorganizarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul primariei comunei Pietroasa
17/02/2020 | 649.33 KB | pdf
Dispozitia nr.25 din 14.02.2020 privind acordarea ajutorului social familiei titularului Fechete Cornelia Rusalina
14/02/2020 | 864.81 KB | pdf
Dispozitia nr.24 din 14.02.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Miron Marcela
14/02/2020 | 761.04 KB | pdf
Dispozitia nr.23 din 14.02.2020 privind acordarea stimulentul educational titularului Rostas Daniela
14/02/2020 | 751.32 KB | pdf
Dispozitia nr.22 din 14.02.2020 privind acordarea stimulentului educational titularului Lacatus Cristina
14/02/2020 | 767.74 KB | pdf
Dispozitia nr.21 din 14.02.2020 privind acordarea stimulentului educationaln titularului Covaci Zaga
14/02/2020 | 749.9 KB | pdf
Dispozitia nr.20 din 14.02.2020 privind acordarea stimulentului educational doamnei Fechete Cornelia Rusalina
14/02/2020 | 772.71 KB | pdf
Dispozitia nr.19 din 31.01.2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii
31/01/2020 | 864.34 KB | pdf
Dispozitia nr.18 din 31.01.2020 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Todoca Rodica-Georgeta
31/01/2020 | 832.3 KB | pdf
Dispozitia nr.17 din 27.01.2020 privind acordareac ajutorului social pe luna ianuarie 2020
28/01/2020 | 1.68 MB | pdf
Dispozitia nr.16 din 27.01.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Banda Pasc
28/01/2020 | 846.63 KB | pdf
Dispozitia nr.15 din 27.01.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Fekete Codrut
28/01/2020 | 860.22 KB | pdf
Dispozitia nr.13 din 22.01.2020 privind acordarea gradatiei 2 dl. Matisel Traian
22/01/2020 | 682.32 KB | pdf
Dispozitia nr.12 din 20.01.2020 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
20/01/2020 | 913.54 KB | pdf
Dispozitia nr.11 din 20.01.2020 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
20/01/2020 | 1.04 MB | pdf
Dispozitia nr.10 din 15.01.2020 privind numirea indrumatorului de stagiu al doamnei Toma Larisa Cosmina
17/01/2020 | 867.29 KB | pdf
Dispozitia nr.9 din 14.01.2020 privind numirea doamnei Toma Larisa-Cosmina in functia publica de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartiment contabilitate
17/01/2020 | 1.62 MB | pdf
Dispozitia nr.7 din 10.01.2020 privind revocarea dispozitiei nr.210 din 31.12.2019
13/01/2020 | 345.64 KB | pdf
Dispozitia nr.6 din 10.01.2020 privind revocarea dispozitie nr.209 din 31.12.2019
13/01/2020 | 343.99 KB | pdf
Dispozitia nr.5 din 10.01.2020 privind acordarea stimulentului educational pe luna decembrie
13/01/2020 | 360.15 KB | pdf
Dispozitia nr.4 din 10.01.2020
13/01/2020 | 1.06 MB | pdf
Dispozitia nr.3 din 10.01.2020
13/01/2020 | 1.06 MB | pdf
Dispozitia nr.2 din 10.01.2020
13/01/2020 | 1.09 MB | pdf
Dispozitia nr. 1 din 09.01.2020
13/01/2020 | 1.03 MB | pdf