Skip to content Skip to footer

Comuna Pietroasa

Este așezată în extremitatea estică a județului Bihor, la poalele Munților Apuseni, ocupând partea estică a Depresiunii Beiușului.

Vezi mai mult

Zona turistică Glavoi

Paradisul carstic al României

Cascada Oselu

Peștera Coliboaia

Cuvântul primarului

Încă de la începutul mandatului am fost conștient de faptul că administrația publică locală este factorul hotărâtor care, susținut de comunitatea locală și agenții economici din zonă trebuie să-și propună o serie de programe pentru crearea unor condiții de viață corespunzătoare pentru toți locuitori comunei Pietroasa.
În calitate de ales și reprezentant al dumneavoastră, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și îmi exprim convingerea totală că în viitor vom forma o echipă de succes și vom sărbători împreună finalizarea tutoror proiectelor pe care ni le-am propus, astfel încât cetățenii să aibă un trai mai decent.

Laza Ionel-Alin
primarul comunei Pietroasa

Proiecte de investiții

Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Pietroasa
Imbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare în satele Chișcău, Măgura și Giulești, comuna Pietroasa, județul Bihor
Modernizare străzi în satul Gurani, comuna Pietroasa, județul Bihor

Aparatul administrativ

Primar:
Laza Ionel-Alin

Viceprimar:
Pile Ioan Traian

Secretar General:
Țica Adriana

Contabil:
Banciu Monica

Comuna în cifre

Populație

3234

Gospodării

858

Grădinițe

4

Școli

4

Înainte

Acum

Înainte

Acum

Obiective turistice

Peștera Urșilor

Peștera Neagră-Zăpodie

Cheile Galbenei

Zona turistică Glăvoi

Obiectiv istoric

Biserica de lemn din Cociuba Mică

Începutul acestei biserici este fixat de o inscripție lungă pe peretele vestic, la dreapta intrării: "Când au gătat meșterii besiareaca în luna lui cireșia de 25 zile ani de la nașterea lu Hs 1715".
În urma unei renovări majore, probabil la 1901 sau în decursul secolului 19, biserica a primit aspectul unei biserici de zid. Cu această ocazie a fost refăcută învelitoarea turnului într-un stil barocizant, a fost adausă o suprastructură butei și turnul a fost descărcat prin stâlpi de zid în interiorul pronaosului. Unul din stâlpi este de fapt un coș ce indică efortul de a mări confortul interior. Tot atunci trebuie că au fost îmbrăcați cu pământ pereții exteriori și repictați în interior.

Vezi mai mult

Zona turistică Glavoi

Este situată în sud-estul județului Bihor, în ramura nordică a Munților Bihor, pe raza comunei Pietroasa, până la granița cu județele Cluj și Alba. Cea mai mare parte a zonei turistice Glavoi se prezintă ca un platou carstic, cu altitudinea medie de 1200 metri, mărginit de abrupturi, între care se găsesc văi sălbatice, cu ape repezi, chei adânci, canioane, doline, ponoare, izbucuri, peșteri chiar și cu gheață (Ghețarul Focul viu).
Pădurile din zona Glavoi sunt alcătuite din molid și fag. În golurile alpine predomină ierburile, de asemenea se întâlnesc afinișurile, tufișuri de ienupăr și jneapăn. În septembrie, pădurile din zonă sunt străbătute de localnici, dar și de turiști în căutare de afine și ciuperci.
Numeroase specii de animale sălbatice trăiesc în zonă precum urși, mistreți, cerbi și căprioare, lupi, cocoși de munte, veverițe, iar în paraiele de munte abundă păstrăvii. Clima este umedă și rece. Temperatura medie anuală ajungând la 3 grade Celsius, vara urcând până la 25 de grade Celsius.

Vezi mai mult

Ultima actualizare: 13:38 | 11.07.2024

Sari la conținut