Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Situații de urgență (SVSU)

Atribuțiile serviciului voluntar situații de urgentă

Evidența militară, mobilizarea la locul de muncă:

• Întocmește carnetul de mobilizare al comunei (consiliului local);

• Anunță agenții economici din cadrul rețelei comerciale a comunei acre vor distribui produse raționalizate către populație (în caz de război sau dezastre);

• Ține legătura cu serviciul de mobilizare a economiei și pregătirea teritoriului pentru apărare.

• Actualizarea și păstrarea documentelor operative (planul de protecție civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva dezastrelor, planul de protecție, împotriva incendiilor)

• Organizarea potrivit ordinelor șefului protecției civile, acțiunile formațiunilor de protecție civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste ;

• Să țină lunar evidența pregătirii salariaților și să raporteze lunar date despre aceasta la Inspectoratul de protecție civilă ;

• Să elaboreze și să ducă la îndeplinire planurile privind activitățile de protecție civilă anuale și lunare, pregătirea salariaților, dezvoltarea și modernizarea bazei de instruire ;

• Să colaboreze cu formațiunile de pază, pompieri și de Cruce Roșie pentru realizarea măsurilor de protecție civilă în special pe timpul aplicațiilor, exercițiilor și alarmărilor;

• Răspunde de starea de întreținere a adăposturilor de protecție civilă, de evidența și respectarea normelor privind întrebuințarea acestora ;

• Să execute atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia protecției civile;

• Face instructajul de protecție a muncii salariaților, conform legislației în vigoare;

• Întocmește fișele de PSI și face instructajul pe linie de PSI salariaților ;

• Întocmește planul de protecție împotriva incendiilor ;

• Organizează activitățile de protecție împotriva incendiilor și controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire și stinegre a incendiilor ;

• Execută contractul pe linie PSI la agenții economici, instituțiile publice indiferent de formă de proprietate, conform normelor în vigoare;

• Este desemnat funcționar de securitate, avînd acces la informațiile secrete de apărare civilă și pregătire de război ;

• Întocmește planul de deszăpezire al comunei ;

Conform legii, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se află în subordinea consiliului local al comunei Pietroasa, este asigurat din punct de vedere financiar de la bugetul local, iar activitatea acestuia este coordonată de primarul comunei.

Printre atribuțiile Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgentă se numără și identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul comunei, culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă, organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime în cazuri de urgență civilă, etc.

Serviciul voluntar de Situații de Urgență Pietroasa se ocupă și asigurarea funcționării în condiții optime al sistemului de alarmare a populației.

ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ALARMĂRII

Semnalele de alarmare a populaţiei şi salariaţilor sunt: prealarma aeriana; alarma aeriană; alarma la dezastre şi încetarea alarmei.

Semnalul “PREALARMA AERIANA “ se compune din 3 impulsuri a 32 secunde fiecare cu pauză de 12 secunde între ele.

Semnalul “ALARMA AERIANĂ “ se compune din 15 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele.

Semnalul “ALARMA LA DEZASTRE” se compune din 5 impulsuri a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele.

Semnalul “ÎNCETAREA ALARMEI“ se compun dintr-un semnal continuu, de aceeaşi intensitate cu durata de 2 minute

Actualizăm aceasta pagina. Aceasta va fi disponibilă în cel mai scurt timp. Vă mulțumim de înțelegere!

Ultima actualizare: 13:38 | 11.07.2024

Sari la conținut